Privacyverklaring

 

AB FOTO & VIDEO, gevestigd aan Tesselschadelaan 105, 2533 KT te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: AB FOTO & VIDEO

Tesselschadelaan 105 2533 KT Den Haag
KvK: 76952975

https://www.abfotograaf.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

AB FOTO & VIDEO verwerkt uw persoonsgegevens die u aan AB FOTO & VIDEO verstrekt omdat u gebruik wilt maken van de diensten van AB FOTO & VIDEO. Een overzicht van de persoonsgegevens die AB FOTO & VIDEO verwerkt.

-  Voor- en achternaam

-  Adresgegevens

-  Telefoonnummer

-  E-mailadres

-  Foto’s en/of video’s in opdracht gemaakt

-  Gegevens over je activiteiten op onze website

-  Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die AB FOTO & VIDEO verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@abfotograaf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

AB FOTO & VIDEO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

-  Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over de dienstverlening

-  Om (thuis)reportages te kunnen doen en/of te kunnen plannen/reserveren

-  Om goederen en diensten bij u af te leveren

-  Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-  Om uw betaling af te kunnen handelen

-  AB FOTO & VIDEO analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

-  AB FOTO & VIDEO verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

AB FOTO & VIDEOS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AB FOTO & VIDEO) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AB FOTO & VIDEO bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Niet geleverde foto’s en video worden 6 maanden bewaard. Geleverde foto’s worden 1 jaar bewaard. Foto’s en video's die gebruikt worden voor portfolio en/of marketingdoeleinden worden voor onbepaalde tijd bewaard. We bewaren je foto’s en video's 1 jaar zodat je ook later nog een mooie afdruk aan de muur kunt bestellen, of de foto’s en video's nogmaals op kunt vragen wanneer je ze kwijt bent. We houden deze gegevens graag up-to-date, en bewaren deze gegevens alleen als jij dit goed vindt.  Dus heb je een wijziging of wil je de gegevens laten verwijderen meldt het aan: info@abfotograaf.nl

Foto’s kunnen worden gepubliceerd op onze eigen websites https://www.abfotograaf.nl (artistiek belang). Voor publicatie op social media en websites van derden wordt toestemming gevraagd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

AB FOTO & VIDEO verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AB FOTO & VIDEO gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AB FOTO & VIDEO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@abfotograaf.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Vergeet niet om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AB FOTO & VIDEO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@abfotograaf.nl.

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.